příspěvková organizace

O škole

Oficiální název:
Mateřská škola Mnichovo Hradiště, Mírová 683, příspěvková organizace
adresa: ul. Mírová č.p. 683; 295 01 Mnichovo Hradiště
právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel:
Město Mnichovo Hradiště,
Masarykovo náměstí č.p. 1; 295 01 Mnichovo Hradiště
 
Ředitelka školy: Lenka Dutková
Zástupce ředitelky: Naďa Kudrnáčová


Mateřská škola Mnichovo Hradiště byla zřízena od 1.1.2003 jako příspěvková organizace na základě usnesení zastupitelstva města č.105 ze dne 25.9.2002 a vznikla sloučením Mateřské školy a Školní jídelny v Mírové ulici 683, Mateřské školy a Školní jídelny v Jaselské ulici 1238 a Mateřské školy a Školní jídelny ve Veselé, Školní 70. Školní jídelna ve Veselé zajišťuje stravování pro Základní školu Studentská 895. Od 17.1.2022 proběhla v mateřské škole  v Mírové ulici rozsáhlá rekonstrukce a škola má pouze výdejnu stravy. Strava je dovážena ze ŠJ komunitního centra Mnichovo Hradiště.

Ředitelství celého subjektu se nachází v Mírové ulici.

Jednotlivé mateřské školy řídí zástupci ředitelky pro odloučená pracoviště. Každá škola má zpracován vlastní Školní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tyto programy vycházejí z podmínek mateřské školy, z analýzy současného stavu, respektují tradice a možnosti mateřské školy, potřeby dětí a požadavky rodičů. Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne. Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze. Snažíme se poskytovat každému dítěti určitou volnost, podporovat jeho individualitu a respektovat každé dítě jako jedince.  Názvy programů vyjadřují zaměření jednotlivých mateřských škol.


Mateřská škola v Mírové ulici je zaměřena výtvarně.

Školní vzdělávací program nese název: “Po duhové cestě, projdu celý svět„

Nachází se v centru města, školu obklopuje rozlehlá, zastíněná zahrada vybavená rozličnými  herními prvky a vyžitím pro děti, včetně mlhoviště a venkovních sprch. V roce 2022 prošla škola  rozsáhlou rekonstrukcí a vybavením interiéru a zahrady a přístavbou zázemí pro zaměstnance. Škola je zabezpečena moderním zabezpečovacím systémem. Stravování pro děti zajišťuje školní jídelna – komunitní centrum.

Kapacita mateřské školy: 148 dětí

Počet tříd: 6 , 3 homogenní třídy (2 třídy předškolních dětí a jedna třída nejmladších dětí, v dalších třídách jsou děti věkově smíšené

Zaměstnanci: na škole pracuje 13 kvalifikovaných pedagogických pracovnic, 3 pracovnice provozu a 2 pracovnice na výdej stravy

Provoz školy: 6,00 – 16,30 hodin

Poloha na mapě:


Mateřská škola v Jaselské ulici pracuje podle Školního vzdělávacího  programu:

“Mateřská škola podporující zdraví, pohodu a tvořivost”

Nachází se v městské sídlištní zástavbě  nedaleko centra města. Školu obklopuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení. Terén zahrady je členitý, umožňující všestranný tělesný rozvoj dětí.

Mateřská škola je od roku 1996 zařazena do projektu Mateřská škola podporující zdraví.

Kapacita školy: 132 dětí

Počet tříd: 5 . Všechny třídy jsou věkově smíšené

Zaměstnanci: na škole pracuje 12 kvalifikovaných pedagogických pracovnic, 3 pracovnice provozu a 4 pracovnice školní jídelny , včetně vedoucí stravování

Provoz školy : 6,00 – 16,30 hodin

Poloha na mapě:


Mateřská škola ve Veselé pracuje podle Školního vzdělávacího programu:

“Ať jsme velcí, ať jsme malí, celý rok jsme kamarádi”

Mateřská škola sídlí v místní části města Mnichovo Hradiště, ve Veselé. Budova se nachází v okrajové části obce. V přízemí sídlí mateřská škola a v 1. patře 1. stupeň základní školy. Škola má velkou vybavenou zahradu s letní třídou a využívá i další sportovní zařízení přilehlá k zahradě.

Kapacita školy: 25 dětí

Počet tříd: 1 . Třída je věkově smíšená

Zaměstnanci: na škole pracuje 2 kvalifikované pedagogické pracovnice, 1 pracovnice provozu a 1 pracovnice školní jídelny

Provoz školy : 6,00 – 16,00 hodin

Poloha na mapě: