příspěvková organizace
  1. /
  2. Úřední deska

Úřední deska

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny:  26.10.2023 – 27.10.2023 – provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Vánoční prázdniny: 23.12.2023 – 01.01.2024 – všechny mateřské školy jsou uzavřeny

Jarní prázdniny: 04.03.2024 – 10.3.2024- provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Hlavní prázdniny: 01.07.2024 – 26.07.2024 – provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Od 29.07.2024 – 09.08.2024  – všechny mateřské školy uzavřeny

12.08.2024 – 30.08.2024 – provoz zajišťuje MŠ Mírová

Na prázdninový provoz podávají rodiče závazné přihlášky k docházce dítěte.

Stanovení výše školného

Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Mnichovo Hradiště, Mírová 683, příspěvková organizace v souladu s § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024 takto: 

še měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na dané období je stanovena na částku 600,- Kč.

ředitelka mateřské školy: Lenka Dutková