příspěvková organizace
  1. /
  2. Author: MŠ

STÁVKA – 27.11.2023

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den budou všechny naše MŠ i s odloučenými pracovišti a školními jídelnami uzavřeny a oběd vám bude automaticky odhlášen.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání. Naše paní kuchařky provozní zaměstnanci a  paní školnice, udržují všechny mateřské školy v čistotě a podílejí se na zdravém i estetickém prostředí pro vaše děti, a dělají spoustu dalšího…Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti.

 Byly bychom velmi rády za vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu říct stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží.

Velmi děkujeme za pochopení

S přáním lepších zítřků

Kolektiv Mateřské školy Mnichovo Hradiště :

  • MŠ a ŠV Mírová
  • MŠ a ŠJ Jaselská
  • MŠ a ŠJ Veselá