příspěvková organizace
  1. /
  2. Aktuální informace

Aktuální informace

STÁVKA – 27.11.2023

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den budou všechny naše MŠ i s odloučenými pracovišti a školními jídelnami uzavřeny a oběd vám bude automaticky odhlášen.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání. Naše paní kuchařky provozní zaměstnanci a  paní školnice, udržují všechny mateřské školy v čistotě a podílejí se na zdravém i estetickém prostředí pro vaše děti, a dělají spoustu dalšího…Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti.

 Byly bychom velmi rády za vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu říct stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží.

Velmi děkujeme za pochopení

S přáním lepších zítřků

Kolektiv Mateřské školy Mnichovo Hradiště :

  • MŠ a ŠV Mírová
  • MŠ a ŠJ Jaselská
  • MŠ a ŠJ Veselá

TWIGSEE

Naše mateřské školy se řadí mezi moderní školy. Aktivně pracujeme za pomoci digitálních technologií. Digitální technologie využívají paní učitelky pro svou práci i při práci s dětmi. Každá třída školy vlastní počítač, tiskárnu, telefon, fotoaparát. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, nejstarší děti pracují na tabletech a noteboocích a všechny děti mohou při hrách využívat robotické hračky.

Děláme rodiče spokojenější díky informacím o denních aktivitách dětí. Pomoci aplikace TWIGSEE spojujeme všechny komunikační kanály mezi školkou a rodiči na jedno místo. Rodič vidí příspěvky, zprávy a informace týkající se jejich dětí a třídy na jednom místě. Do příspěvku je vkládána fotogalerie z denních činností třídy, krátká videa, ankety pro rodiče. Rodiče mají okamžité informace o dění ve škole a učitelky zpětně vidí co rodiče prohlédli.

Přes aplikaci Twigsee rodiče pohodlně omlouvají děti ze stravování, ale i z přítomnosti ve vzdělávání.

Školy vedou v aplikaci docházku dětí, matriku dětí, elektronickou třídní knihu. Vše je přehledné a jednoduché.

Přístup do aplikace a GDPR

Díky uzavřené komunikaci nemůže nikdo bez patřičného oprávnění do aplikace přistupovat. Aplikace je provozována metodou klient-server. Žádná data, včetně fotografií, nejsou ukládána ani do telefonu, na kterém je aplikace instalována, ani do počítače, ze kterého se vstupuje do administrace.

 Aplikace Twigsee splňuje podmínky nejvyššího zabezpečení platforem Google Play a AppStore. Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

Ukázka – Jak aplikace funguje

 

Projekt DO ŠKOLY PĚŠKY

Město Mnichovo Hradiště se letos poprvé zapojí do akce Pěšky do školy, která proběhne od 18. do 22. září 2023 (Evropský týden mobility). 

Koncept akce vychází ze zkušeností jiných měst a z metodiky spolku Pěšky městem

Akce reaguje na to, že mnoho dětí je do školy každodenně dováženo auty. Před školami často vznikají nepřehledné a nebezpečné dopravní situace a dětem zároveň chybí přirozený pohyb. Cílem projektu bude vyměnit pohodlí auta za zdravější pohyb, učit se lépe fungovat v provozu, šířit osvětu a motivovat veřejnost, minimalizovat množství automobilů v bezprostředním okolí škol. K většímu pocitu bezpečí budou přispívat  městští strážníci a policisté na přechodech. Zapojené školy a třídy budou zaznamenávat, kolik jejich dětí v týdnu dorazilo do školy „po svých“, připomenou si zásady bezpečnosti, zdravý životní styl a přidají další navazující aktivity. Po skončení akce proběhne její vyhodnocení a zapojené třídy budou odměněni.

Naše mateřská škola projekt podporuje a do projektu se společně s vámi zapojí.

Akci organizuje a financuje město Mnichovo Hradiště za finanční podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Podrobné informace rodiče obdrží přes aplikaci Twigsee.