příspěvková organizace

TWIGSEE

Naše mateřské školy se řadí mezi moderní školy. Aktivně pracujeme za pomoci digitálních technologií. Digitální technologie využívají paní učitelky pro svou práci i při práci s dětmi. Každá třída školy vlastní počítač, tiskárnu, telefon, fotoaparát. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, nejstarší děti pracují na tabletech a noteboocích a všechny děti mohou při hrách využívat robotické hračky.

Děláme rodiče spokojenější díky informacím o denních aktivitách dětí. Pomoci aplikace TWIGSEE spojujeme všechny komunikační kanály mezi školkou a rodiči na jedno místo. Rodič vidí příspěvky, zprávy a informace týkající se jejich dětí a třídy na jednom místě. Do příspěvku je vkládána fotogalerie z denních činností třídy, krátká videa, ankety pro rodiče. Rodiče mají okamžité informace o dění ve škole a učitelky zpětně vidí co rodiče prohlédli.

Přes aplikaci Twigsee rodiče pohodlně omlouvají děti ze stravování, ale i z přítomnosti ve vzdělávání.

Školy vedou v aplikaci docházku dětí, matriku dětí, elektronickou třídní knihu. Vše je přehledné a jednoduché.

Přístup do aplikace a GDPR

Díky uzavřené komunikaci nemůže nikdo bez patřičného oprávnění do aplikace přistupovat. Aplikace je provozována metodou klient-server. Žádná data, včetně fotografií, nejsou ukládána ani do telefonu, na kterém je aplikace instalována, ani do počítače, ze kterého se vstupuje do administrace.

 Aplikace Twigsee splňuje podmínky nejvyššího zabezpečení platforem Google Play a AppStore. Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

Ukázka – Jak aplikace funguje