příspěvková organizace
  1. /
  2. Author: MŠ

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny:  26.10.2023 – 27.10.2023 – provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Vánoční prázdniny: 23.12.2023 – 01.01.2024 – všechny mateřské školy jsou uzavřeny

Jarní prázdniny: 04.03.2024 – 10.3.2024- provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Hlavní prázdniny: 01.07.2024 – 26.07.2024 – provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Od 29.07.2024 – 09.08.2024  – všechny mateřské školy uzavřeny

12.08.2024 – 30.08.2024 – provoz zajišťuje MŠ Mírová

Na prázdninový provoz podávají rodiče závazné přihlášky k docházce dítěte.

Stanovení výše školného

Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Mnichovo Hradiště, Mírová 683, příspěvková organizace v souladu s § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024 takto: 

še měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na dané období je stanovena na částku 600,- Kč.

ředitelka mateřské školy: Lenka Dutková

TWIGSEE

Naše mateřské školy se řadí mezi moderní školy. Aktivně pracujeme za pomoci digitálních technologií. Digitální technologie využívají paní učitelky pro svou práci i při práci s dětmi. Každá třída školy vlastní počítač, tiskárnu, telefon, fotoaparát. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, nejstarší děti pracují na tabletech a noteboocích a všechny děti mohou při hrách využívat robotické hračky.

Děláme rodiče spokojenější díky informacím o denních aktivitách dětí. Pomoci aplikace TWIGSEE spojujeme všechny komunikační kanály mezi školkou a rodiči na jedno místo. Rodič vidí příspěvky, zprávy a informace týkající se jejich dětí a třídy na jednom místě. Do příspěvku je vkládána fotogalerie z denních činností třídy, krátká videa, ankety pro rodiče. Rodiče mají okamžité informace o dění ve škole a učitelky zpětně vidí co rodiče prohlédli.

Přes aplikaci Twigsee rodiče pohodlně omlouvají děti ze stravování, ale i z přítomnosti ve vzdělávání.

Školy vedou v aplikaci docházku dětí, matriku dětí, elektronickou třídní knihu. Vše je přehledné a jednoduché.

Přístup do aplikace a GDPR

Díky uzavřené komunikaci nemůže nikdo bez patřičného oprávnění do aplikace přistupovat. Aplikace je provozována metodou klient-server. Žádná data, včetně fotografií, nejsou ukládána ani do telefonu, na kterém je aplikace instalována, ani do počítače, ze kterého se vstupuje do administrace.

 Aplikace Twigsee splňuje podmínky nejvyššího zabezpečení platforem Google Play a AppStore. Ochrana osobních údajů je naší prioritou.

Ukázka – Jak aplikace funguje

 

Projekt DO ŠKOLY PĚŠKY

Město Mnichovo Hradiště se letos poprvé zapojí do akce Pěšky do školy, která proběhne od 18. do 22. září 2023 (Evropský týden mobility). 

Koncept akce vychází ze zkušeností jiných měst a z metodiky spolku Pěšky městem

Akce reaguje na to, že mnoho dětí je do školy každodenně dováženo auty. Před školami často vznikají nepřehledné a nebezpečné dopravní situace a dětem zároveň chybí přirozený pohyb. Cílem projektu bude vyměnit pohodlí auta za zdravější pohyb, učit se lépe fungovat v provozu, šířit osvětu a motivovat veřejnost, minimalizovat množství automobilů v bezprostředním okolí škol. K většímu pocitu bezpečí budou přispívat  městští strážníci a policisté na přechodech. Zapojené školy a třídy budou zaznamenávat, kolik jejich dětí v týdnu dorazilo do školy „po svých“, připomenou si zásady bezpečnosti, zdravý životní styl a přidají další navazující aktivity. Po skončení akce proběhne její vyhodnocení a zapojené třídy budou odměněni.

Naše mateřská škola projekt podporuje a do projektu se společně s vámi zapojí.

Akci organizuje a financuje město Mnichovo Hradiště za finanční podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Podrobné informace rodiče obdrží přes aplikaci Twigsee.